Przemienniki ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u PZK
Kielce (┼ĺwi├¬ty Krzy┬┐) SR7V - 145.625 (ctcss 88,5 Hz)
Kielce (┼ĺwi├¬ty Krzy┬┐) SR7KI - 438.725 (ctcss 88,5 Hz)
Kielce (┼ĺwi├¬ty Krzy┬┐) SR7UVK - DV (D-Star) - 439.125
Kielce (┼ĺwi├¬ty Krzy┬┐) SR7MK - C4FM (Fusion) - 438.475
Kielce (┼ĺwi├¬ty Krzy┬┐) SR7DMK - DMR - 439,4125
Kielce SR7KP - 439.425 (ctcss 88,5 Hz)

Komunikat Oddzia┬│u w ka┬┐dy poniedzia┬│ek o godzinie 21:00 na przemienniku SR7V

Internet: otpzk03.qrz.pl lub kielce.qrz.pl
e-mail: ot03@qrz.pl | Forum Kr├│tkofalarskie

Klub Oddzia┬│owy: ┼ĺwi├¬tokrzyski Klub Kr├│tkofalowc├│w SP7PKI


Informacje odno┼ônie przemiennik├│w w regionie:   SR7V ┬╗ SR7KI ┬╗ SR7KP ┬╗ SR7UVK - DV/D-STAR┬╗ 2018.11.26

Zarz┬╣d ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u Terenowego PZK w Kielcach ma zaszczyt zaprosi├Ž cz┬│onk├│w i sympatyk├│w Oddzia┬│u na spotkanie wigilijne. Termin Wigilii - 15 grudnia 2018 r godz.16:00 restauracja ÔÇŁKontrabasÔÇŁ w WDK Kielcach ul. Piotra ┼ĺciegiennego 2

Jerzy ┼ĺle┼Şnik SP7CVW

Proszê o potwierdzenie swojego udzia³u e-mailem lub telefonicznie wraz z dokonaniem wp³aty do 5 grudnia 2018. Koszt uczestnictwa 50 PLN. Wp³aty u kol. Marka SP7IFX lub Jurka SP7CVW (wtorek ,czwartek w siedzibie Oddzia³u)


┬╗ 2018.02.20

Zarz┬╣d ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u Terenowego PZK w Kielcach ma zaszczyt zaprosi├Ž cz┬│onk├│w i sympatyk├│w Oddzia┬│u na spotkanie z okazji ┼ĺwi┬╣t Wielkanocnych. Spotkanie odb├¬dzie si├¬ w dniu 17 MARCA 2018 r. o godz.16:00 w Wojew├│dzkim Domu Kultury w Kielcach ul. ┼ĺciegiennego.

Proszê o potwierdzenie udzia³u tel. 502020472 lub e-mail sp7cvw@wp.pl (koszt 50 z³). Op³atê zbiera Marek SP7IFX i Jurek SP7CVW (wtorek, czwartek) w siedzibie Oddzia³u.


┬╗ 2017.12.04

Zarz┬╣d ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u Terenowego PZK w Kielcach ma zaszczyt zaprosi├Ž cz┬│onk├│w i sympatyk├│w Oddzia┬│u na spotkanie wigilijne. Wigilia odb├¬dzie si├¬ w dniu 9 grudnia 2017 r o godz.16:00 w restauracji R├│┬┐owy Kontrabas - WDK w Kielcach


┬╗ 2017.04.18

Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w zawodach. Informacje na temat rozliczenia zawodów oraz otrzymanych logów znajdziesz na tej stronie.


┬╗ 2015.12.01

Zarz┬╣d ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u Terenowego PZK w Kielcach ma zaszczyt zaprosi├Ž cz┬│onk├│w i sympatyk├│w Oddzia┬│u na spotkanie wigilijne. Wigilia odb├¬dzie si├¬ w dniu 19 grudnia 2015 r o godz.16:00 w siedzibie OT-03 w WDK ul. ┼ĺciegiennego 2 w Kielcach.


┬╗ 2015.06.05

ZAPROSZENIE na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u Terenowego PZK nr 03 kt├│ry odb├¬dzie si├¬ w dniu 27 czerwca 2015 (sobota) o godzinie 10.00 (drugi termin 10.15) w Szkole Podstawowej im. Stefana ┬»eromskiego w M┬╣chocicach Scholasterii 56, 26-001 Mas┬│├│w.

Dok³adn¹ lokalizacjê miejsca spotkania znajdziesz na tej stronie.


┬╗ 2015.04.20

Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w zawodach. Informacje na temat rozliczenia zawodów oraz otrzymanych logów znajdziesz na tej stronie.


┬╗ 2014.12.10

Zarz┬╣d ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u PZK serdecznie zaprasza wszystkich cz┬│onk├│w i sympatyk├│w naszego oddzia┬│u na spotkanie op┬│atkowe w dniu 13 grudnia 2014 (sobota) godzina 16:00 do siedziby przy ulicy ┼ĺciegiennego w Kielcach.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Kol. Alkiem SQ7BCB - 692145636


┬╗ 2014.05.05

ZAPROSZENIE na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u Terenowego PZK nr 03 kt├│ry odb├¬dzie si├¬ w dniu 10 maja 2013 (sobota) o godzinie 10.00 (drugi termin 10.15) w Szkole Podstawowej im. Stefana ┬»eromskiego w M┬╣chocicach Scholasterii 56, 26-001 Mas┬│├│w.

Dok³adn¹ lokalizacjê miejsca spotkania znajdziesz na tej stronie.


┬╗ 2014.04.23

Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w zawodach. Informacje na temat rozliczenia zawodów oraz otrzymanych logów znajdziesz na tej stronie.


┬╗ 2013.12.10

Zarz┬╣d ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u PZK serdecznie zaprasza wszystkich cz┬│onk├│w i sympatyk├│w naszego oddzia┬│u na spotkanie op┬│atkowe w dniu 14 grudnia 2013 (sobota) godzina 16:00 do siedziby przy ulicy ┼ĺciegiennego w Kielcach.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Kol. Alkiem SQ7BCB - 692145636


┬╗ 2013.04.10

List├¬ otrzymanych log├│w za Zawody ┼ĺwi├¬tokrzyskie 2013 mo┬┐na ┼ôledzi├Ž na tej stronie.


┬╗ 2013.03.26

ZAPROSZENIE na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ┼ĺwi├¬tokrzyskiego Oddzia┬│u Terenowego PZK nr 03 kt├│ry odb├¬dzie si├¬ w dniu 20 kwietnia 2013 (sobota) o godzinie 10.00 (drugi termin 10.15) w Szkole Podstawowej im. Stefana ┬»eromskiego w M┬╣chocicach Scholasterii 56, 26-001 Mas┬│├│w.

Dok³adn¹ lokalizacjê miejsca spotkania znajdziesz na tej stronie.


┬╗ 2013.01.08

Zaktualizowano informacje finansowe odzzia³u. Aktualne dostêpne na tej stronie.


┬╗ 2012.04.15

Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w zawodach. Informacje na temat rozliczenia zawodów oraz otrzymanych logów znajdziesz na tej stronie.


┬╗ 2011.12.17

Zapraszamy wszystkich cz┬│onk├│w oddzia┬│u oraz sympatyk├│w kr├│tkofalarstwa na spotkanie op┬│atkowe kt├│re odb├¬dzie si├¬ 17.12.2011 o godzinie 17:00 w siedzibie klubu SP7PKI a zarezem Odzia┬│u ┼ĺwi├¬tokrzyskiego PZK.


┬╗ 2011.04.17

Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w zawodach. Informacje na temat rozliczenia zawodów oraz otrzymanych logów znajdziesz na tej stronie.


┬╗ 2011.01.20

Zapraszam do zapoznania siê z nowymi zdjêciamy które znajduj¹ siê na tej stronie.


┬╗ 2010.06.16

Dnia 14 czerwca, w poniedzia³ek w godzinach popo³udniowych zmar³ nagle nasz przyjaciel Mariusz Zaremba SP7LI ex SP7HTD, los zabra³ z naszego grona wspania³ego kolegê i przyjaciela do krainy wiecznych DX-ów.

Uroczystoœci pogrzebowe odbêd¹ siê w pi¹tek 18 czerwca 2010r. o godzinie 14:00 w Koœciele Garnizonowym w Kielcach przy ul. Chêciñskiej 2 po mszy kondukt ¿a³obny przejedzie na Stary Cmentarz w Kielcach na miejsce z³o¿enia doczesnych szcz¹tków naszego przyjaciela.

CZE┼ĺ├ć JEGO PAMI├ŐCI!

SQ7LQJ Janek


┬╗ 2010.05.05

Publikujemy kolejne zestawienie "Polacy w DXCC" Zestawienie to uwzglêdnia kolejne aplikacje Kolegów, którzy dokonywali weryfikacji u DXCC-Checkera PZK Leszka SP6CIK a tak¿e via LOTW.

Aktualne zestawienie znajduje sie na tej stronie lub na stronie SP DX Club

Sukces├│w sportowych ┬┐ycz┬╣
Andrzej SP7GAQ i Leszek SP6CIK.