LISTA OTRZYMANYCH SKŁADEK ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU PZK

PLIK PDF Z LISTĄ SKŁADEK NA BIEŻĄCY ROK

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW OT03 PZK ZA BIEŻĄCY ROK


ARCHIWUM: 2011-2014 | 2010 | 2009SKŁADKI PZK NA ROK 2021

Wysokość składki rocznej na ZG PZK:
• składka wpisowa - 0,00 zł
• składka członka zwyczajnego - 120,00 zł
• ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia - 90,00 zł
• ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat - 30,00 zł
• dla członka nadzwyczajnego (nasłuchowca) - 30,00 zł
• dla członka wspomagającego - 20,00 zł
• kluby zgłoszone przez OT PZK - 0,00 zł

Wysokość rocznej składki oddziałowej:
• składka na Oddział Świętokrzyski PZK - 30,00 zł
• składka rodzinna na OT-03 (powyżej jednego nadawcy z tej samej rodziny) - 20 zł

Pełna składka członkowska to suma składek na ZG PZK oraz na oddział. Przykładowo członek nie korzystający ze zniżek wpłaca sumę 120 zł + 30 zł = 150 zł. Członkowie w wieku 20 do 26 lat wpłacający składkę ulgową dla młodzieży uczącej się do lat 26 zobowiązani są do przesłania na adres skarbnika zeskanowanej legitymacji szkolnej lub studenckiej. Od młodzieży do lat 20 poza podaniem daty urodzenia na deklaracji członkowskiej nie są wymagane żadne dodatkowe zaświadczenia.

Istnieje możliwość opłacenia składki na ZG PZK i Oddziałowej w dwóch ratach. Składka półroczna stanowi połowę wysokości składki rocznej. Termin opłacania składki rocznej to 31 grudzień.Termin opłacenia składek za pierwsze półrocze,przez członków upływa 14 stycznia 2021 roku. Przelewu składek dokonuje się na jednym druku „Polecenia przelewu” sumując wszystkie składki i podając w opisie z czego składa się suma wpłaty. Na przelewie należy podać swoje imię, nazwisko, adres pocztowy i znak wywoławczy, czego dotyczy wpłata oraz adresata wpłaty:

P.Z.K. Oddział Świętokrzyski OT-03
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
25-033 KIELCE

Konto nr: 77 1140 1010 0000 3533 4800 1004 - mBank
UWAGA ! w tytule wpłaty proszę podać swój znak !!!


UWAGA!!!

W przypadku wpłaty składki w niewłaściwej wysokości w pierwszej kolejności wpłata zaliczana jest na poczet składki oddziałowej. Natomiast wpłata na ZG PZK przekazywana jest dopiero po uzupełnieniu wpłaty do właściwej wysokości. Dopłacenie składki po terminie może spowodować utratę członkostwa i konieczność wpłaty składki wpisowej. Proszę o kontrolowanie wpłaty swoich składek na stronach internetowych oddziału oraz na stronach ZG PZK. Jednocześnie informuję, że wpłaty na stronach internetowych pojawiają się nieco później, niż przelewy bankowe ze względu na czas trwania operacji bankowych, czas księgowania ich przez skarbnika oraz możliwości czasowe webmasterów wprowadzających dane na strony internetowe oddziału i strony ZG PZK. Proszę więc o cierpliwość i wyrozumiałość. W uzasadnionych przypadkach reklamacje proszę kierować na adres internetowy skarbnika oddziału.W JAKI SPOSÓB PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ZA ROK 2012 NA PZK

Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38 nazwę OPP:

Tu wpisujemy:
Polski Związek Krótkofalowców
(w PIT 28 poz. 129, w PIT 36 poz.305, w PIT 36L poz. 105, w PIT 37 poz. 124, w PIT 38 poz. 58)

Oraz numer KRS:
0000088401
(w PIT 28 poz. 130, w PIT 36 poz.306, w PIT 36L poz. 106, w PIT 37 poz. 125, w PIT 38 poz. 59)

Jeśli życzeniem darczyńcy jest, aby 80% przekazanej kwoty było przeznaczone dla konkretnego Oddziału PZK lub klubu proszę tą informację wpisać do rubryki "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego.

Są to pozycje: 133 w PIT-28, 309 w PIT-36, 109 w PIT-36L, 128 w PIT-37, 62 w PIT-38.

Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest wystarczające.

Przykładowo: "OT03" lub "OT03 Klub SP7PKI"OFICJALNE DOKUMENTY PUBLIKOWANE PRZEZ ZG PZK: